2006/Jan/15

เอกลักษณ์ความเป็นไทยบ่งบอกด้วยภาษา

 เวลาบ่ายสามกว่าๆ ผมกับแฟนเดินไปเดินเล่นที่เซนเตอร์พอยท์ ฝรั่งแก่ๆคนนึง ท่าทางอิดโรย เดินตรงมาที่ผมและเธอ

"How can I get to MBK?" ฝรั่งชี้แผนที่ในมือพลางถามผม

ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับ ถึงกับอึ้งกิมกี่ แต่ด้วยความเป็นคนไทย ผมจึงยิ้มให้เขา แฟนของผมเป็นคนแก้สถานการณ์ เธอเรียนภาคภาษาอังกฤษ จึงเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าผม เธอชี้ทางไปมาบุญครองและอธิบายทางให้ฝรั่งอย่างคล่องแคล่ว ฝรั่งพอเข้าใจทางแล้วก็ยิ้มกลับให้เราสองคน พลางพูดว่า "คนไทยน่ารักจัง" แล้วเดินจากไปด้วยรอยยิ้มอย่างขอบคุณ

ผมหัวเราะ "ตกลงฝรั่งเขาพูดไทยได้นิ" งานนี้ผมหน้าแตกครับ แฟนผมเฉลยว่า ฝรั่งฟูดไทยได้นิดหน่อย เขามาเมืองไทยเพื่อเรียนรู้ภาษาไทย เขาชอบภาษาไทยเพราะภาษาไทยมีเอกลักษณ์ ฝรั่งจึงอยากเรียนภาษาไทย ภาษาไทยเรานะ น่าภูมิใจที่สุดเลย แม้แต่แฟนผมเธอจะเรียนภาคภาษาอังกฤษก็ตาม เธอก็ยังเป็นคนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง และบอกผมเสมอว่า เราเป็นคนไทยก็ควรจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

นอกจากรอยยิ้มของชาวสยามที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าประทับใจแล้ว ประเทศไทยของเรายังมีเอกลักษณ์อีกอย่างที่แสดงความเป็นไทยได้ดีคือภาษาไทยที่เราใช้กันทุกวันนี้ ภาษาไทยมีจุดเด่นต่างๆ ที่ไม่เหมือนภาษาอื่นอีกด้วย ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเหมือนบางชาติที่ถูกบังคับให้ใช้ภาษาอื่น ดังนั้นประเทศไทยจึงมีภาษาประจำชาติ และภาษาไทยก็เป็นภาษาที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นผู้คิดค้นอักษรไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย บางประเทศมีภาษาแล้วแต่ก็ไม่มีตัวอักษร ต้องยืมของต่างชาติมาใช้ หน้าตาของอักษรไทยใครเห็นก็ทราบว่านี่คือภาษาไทย อักษรไทยจึงเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่แสดงความเป็นไท มีอิสระปกครองประเทศเองและมีกษัตริย์โดยไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่น

หลายๆ ภาษาไม่มีความแตกต่างในระดับของภาษา คำพูดแบบเดียวใช้กับทุกชนชั้น ภาษาไทยไม่เป็นเช่นนั้น หากแต่มีระดับของภาษาซึ่งสื่อถึงวัฒนธรรมไทยอันลึกซึ้ง ให้เห็นความมีสัมมาคารวะและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ มีความนับถือและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมไปถึงการให้เกียรติและยกย่องบารมีบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์อย่างสูง และให้ความสำคัญกับศาสนาพุทธ จะเห็นได้จากการคิดค้นราชาศัพท์และศัพท์สำหรับสงฆ์ ศัพท์เฉพาะทางศาสนาพุทธ นอกจากนั้นภาษาไทยยังมีหางเสียง ผู้ชายครับ ผู้หญิงค่ะ และมีคำทักทาย สวัสดีดี โดยมีความหมายอวยพรให้พบกับสิ่งดีๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติไทย และทำให้เห็นความมีมิตรภาพที่ดีของคนไทยอีกด้วย

"ใครขายไข่ไก่" หรือ "อะไรอะไรก็อร่อย" ถ้าให้ฝรั่งพูดสองประโยคนี้คงจะฟังไม่ได้ศัพท์ ฝรั่งเองก็ไม่ทราบว่าพูดอย่างไรให้ไม่เกิดความสับสน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะภาษาของเขาไม่ได้มีวรรณยุกต์เหมือนภาษาไทย เหตุนี้ทำให้วรรณยุกต์เป็นจุดเด่นของภาษาไทย วรรณยุกต์ในภาษาไทยมี ๔ รูป ๕ เสียง ไม่ใช่เพียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยมีอักษรสูง กลาง ต่ำ อีกด้วย พยัญชนะไทยมีเสียงในตัวของมันเอง เป็นความพิเศษของภาษาไทยก็ว่าได้ ประโยชน์ของวรรณยุกต์นั้นทำให้ภาษาไทยมีเสียงภาษาที่หลากหลาย เมื่อเรียนภาษาอื่นจึงเลียนเสียงได้เหมือนเจ้าของภาษาได้ง่ายดาย

ภาษาไทยไม่ได้มีแค่คำประพันธ์ร้อยแก้วอย่างเดียว โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ในภาษาไทยมีอย่างแพร่หลาย เป็นวรรณศิลป์ของภาษาที่โดดเด่น มีการสัมผัสคำ เวลาอ่านกลอนจึงไพเราะราวกับร้องเพลง ในคำประพันธ์ไทยนั้นแฝงด้วยคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ให้เห็นถึงการแสดงความคิดที่ออกมาโลดแล่นในรูปแบบการใช้ภาษาที่ใช้ถ้อยคำอย่างสละสลวย การใช้ภาษานั้นแสดงถึงความคิดและค่านิยมของคนไทย

ภาษาไทยมีคำควบกล้ำ เด็กๆ หลายๆ คน รวมไปถึงสื่อมวลชนต่างก็มีปัญหาในการออกเสียงคำควบกล้ำ แต่นั่นก็เป็นสิ่งสำคัญของภาษาไทย ทำให้เห็นความละเอียดในการคิดค้นภาษาของคนไทย และบ่งบอกความเป็นไทย บางคนบอกว่าภาษาไทยนั้นยาก สิ่งที่ยากโดยมากมักมีคุณค่า เป็นเสน่ห์ของภาษาไทยอย่างหนึ่ง

สุภาษิต คือ คำพูดที่ดีงาม สำนวนและสุภาษิตไทยแสดงถึงวิถีชิวิตของไทย เพราะคิดขึ้นมาตามสิ่งที่เห็น เช่น รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี กงกำกงเกวียน และสำนวนต่างๆ อีกมากมายก่ายกอง สุภาษิตไทยนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นแค่การใช้ภาษาและวิถีชิวิตเพียงแค่นั้น แต่ยังมีความคิดที่ซ่อนเร้น เห็นค่านิยม ความเชื่อทางศาสนา บาปบุญคุณโทษ แฝงไว้ด้วยคติสอนใจอย่างแยบยล เป็นกุศโลบายที่สอนลูกหลานไทยได้อีกด้วย เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สืบทอดจากคนรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อรุ่นแม่ ไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อสิ่งที่ดีๆ ในวัฒนธรรมจะสืบทอดต่อไปและไม่สูญหาย รักษาไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและศึกษาค้นคว้าต่อไป

ภาษาไทยมีคุณค่า มีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทย เอกลักษณ์ของภาษาไทยทำให้เป็นเสน่ห์ของภาษาที่หาได้ยาก และเรียนรู้ยาก คนไทยจึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วภาษาไทยก็จะเปลี่ยนไป เอกลักษณ์ของภาษาไทยคงไม่เหลือให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ดังนั้นคนไทยจึงควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อ่าน เขียน พูด สะกดภาษาไทยให้ถูก ภาษาไทยและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปตราบชั่วกาลนาน

แฟนผมเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในตัวของเธอเอง แม้ว่าเพื่อนๆ ของเธอจะใช้ภาษาไทยอย่างไม่ถูกต้อง แต่เธอก็ไม่ทำตามกระแส เพราะเธอเป็นตัวของตัวเอง และเธอก็เชื่อว่าภาษาไทยคือภาษาไทย ก็ควรใช้ให้ถูกต้อง

"ลาก่อนนะ เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียน มีกิจกรรมต่อ" เธอบอกลาผม

"บ๊ายบาย"

"นี่นาย ทำไมไม่ใช้คำว่า ลาก่อน ภาษาเสียหมด" เธอพูดพลางแตะไหล่ผม "แล้วอย่าลืมนะ ศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม มีงานวันภาษาไทยที่โรงเรียน มาด้วยนะ เราเดินแฟชั่น 'นางในวรรณคดี' นะ" แม่สาวตัวแสบทิ้งท้ายก่อนเดินจากผมไป

แฟนผมแม้จะเป็นคนยุคใหม่ใช้คอมเป็น แต่เธอก็ไม่ลืมที่จะใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ผมประทับใจเธอจริงๆ เธออาจจะไม่ใช่คนสวย แต่เธอก็ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง นี่แหละผู้หญิงไทยที่ผมอยากให้ทุกคนเป็น ไม่ใช่กระแดะพูดไทยคำอังกฤษคำ สงสารภาษาไทยครับ


edit @ 2006/01/17 09:13:16

Comment

Comment:

Tweet


ได้เรื่องไปพูดอาจารญ์แล้ว
#7 by (125.25.18.58) At 2009-01-18 18:29,
น่าจะมีรูปเนอะหนูต้องเอาไปทำรายงานน่ะค่ะconfused smile
#6 by มิกกี้ (125.24.83.138) At 2008-08-25 20:07,
เขียนได้ดีมากค่ะquestion big smile
#5 by *mint* (58.8.203.54) At 2008-07-13 12:20,
น่าอ่านนะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆconfused smile sad smile
#4 by โบ (61.7.170.103) At 2008-02-26 12:26,
#3 by (202.69.139.82 /192.168.76.4) At 2007-02-18 17:01,
#2 by (202.69.139.82 /192.168.76.4) At 2007-02-18 17:01,
ไม่ค่อยรู้เรื่องอะเจ๊ ว่าเขียนอะไร
แต่ก็น่าอ่านดีนะ
#1 by Ayahime At 2006-01-19 23:20,